Ind og udflyt

Gode råd ved indflytning       

 

 

Når du flytter ind afholdes et indflytningssyn, hvor vi sammen gennemgår lejemålets stand, nøgler udleveres og målere for el, vand og varme mv aflæses. Tidspunktet for indflytningssynet aftales individuelt. 

Husk at eventuelle tomme kasser m.v. skal bortskaffes og ikke må henstilles udenfor eller i ejendommen.

Husk at I som lejer hæfter for beskadigelser på trappeopgang m.v. ved ind- og fraflytning. Pas derfor meget på ikke at ridse og lave mærker på vægge mv.

Vi byder med disse informationer velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

 

 

Gode råd ved fraflytning

Flyttesyn

Lejligheden skal forinden flyttesynet være ryddet og rengjort overalt. Du kan læse mere herom nedenfor. 

Senest 14 dage før fraflytning skal der afholdes flyttesyn, hvor nøgler m.v. ligeledes skal afleveres.


På flyttesynet gennemgås lejemålets stand, og der aftales i hvilket omfang den skal istandsættes. Håndværkerne istandsætter herefter lejemålet i 14 dags perioden, så den er klar til den nye lejer.


Når vi har modtaget fakturaer på det aftalte arbejde, udarbejdes en flytteopgørelse som sendes til lejer. Et evt. overskydende depositum overføres til lejer på det oplyste kontonummer. Husk derfor at oplys os dit reg.nr. og kontonr. på flyttesynet. 


 

Rengøring er vigtig!

Den nye lejer skal naturligvis ikke overtage et lejemål, der ikke er ordentlig rengjort. Det vil bl.a. sige at ovn, bageplader, fliser bag komfur, emhætte wc, brusekabine m.v. skal rengøres/afkalkes ordentligt, således at de fremtræder nye og pæne.

 

TIP til rengøring af bageplader: 

Ovnplader rengøres ved at de påføres brun sæbe samt salmiak spiritus.
Pladerne lægges i en lukket sort sæk i 24 timer.
Pladerne kan herefter uden problemer vaskes rene. Er der fortsat enkelte steder det endnu sidder fast, gentages processen.

Husk at I som fraflytter kommer til at betale for manglende rengøring. Grundig rengøring kan derfor gøre en forskel på din flytteopgørelse. 

 

Affald og fællesarealer

Ved fraflytning er det vigtigt at man passer på ikke at skramme opgang, indgangsdøre m.v. da man naturligvis er erstatningsansvarlig for eventuelle skader herpå.
Ligeledes må kasserede ting ikke henstilles ved ejendommen. Observeres der affald fra flytning medtages udgiften til bortskaffelse af affaldet i flytteopgørelsen.Husk at melde flytning

Der er mange ting, du skal huske, når du flytter, bl.a. at melde flytning til Folkeregistret, diverse foreninger og forsyningsselskaber.


Du har pligt til at meddele din kommunes folkeregisterkontor, at du flytter. Det betyder, at du er forpligtet til at meddele offentlige myndigheder, hvor du har fået bolig. 
Du skal melde din flytning til folkeregister-kontoret senest fem dage efter flytningen. Hvis du glemmer det, kan du blive pålagt en bøde.

  

 

Gode informationer
Dynamic-it leverandør af webshop
Ind og udflyt
  • Krobi -
  • Samsøvej 34 -
  • 8382 Hinnerup -
  • Telefon: 70 22 21 55
Krobi baggrund