Ind og udflyt

Gode råd ved indflytning       

 

 

Udlevering af nøgler m.v. aftales individuelt.
Når du flytter ind skal måler for varme, vand og El aflæses.

Husk at eventuelle tomme kasser m.v. bortskaffes og må ikke henstilles udenfor eller i ejendommen.

Husk at I som lejer hæfter for beskadigelser på trappeopgang m.v. ved ind- og fraflytning.
Pas derfor meget på ikke at ridse og lave mærker på vægge mv.

Vi byder med disse informationer velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Gode råd ved fraflytning

Senest 14 dage før fraflytning skal der afholdes flyttesyn, hvor nøgler m.v. ligeledes skal afleveres.
På flyttesynet gennemgåes lejemålets stand, og der aftales i hvilket omfang den skal istandsættes.
Håndværkerne istandsætter herefter lejemålet i 14 dags perioden, så den er klar til den nye lejer.


Når vi har modtaget fakturaer på det aftalte arbejde, udarbejdes en flytteopgørelse som sendes til lejer. Evt. overskydende depositum overføres til lejer på det oplyste kontonummer.

Reg. og kontonummer skal i den forbindelse medbringes til flyttesynet.

Lejligheden skal forinden flyttesynet være ryddet og rengjort overalt.
 

Rengøring er vigtig!

Den nye lejer skal naturligvis ikke overtage et lejemål der ikke er ordentlig rengjort. Det vil bl.a. sige at ovn, bageplader fliser bag komfur, emhætte wc, brusekabine m.v. skal rengøres/afkalkes ordentligt, således at de fremtræder nye og pæne.

Husk at I som fraflytter kommer til at betale for manglende rengøring.

TIP!

Ovnplader rengøres ved at de påføres brun sæbe samt salmiak spiritus.
Pladerne lægges i en lukket sort sæk i 24 timer.
Pladerne kan herefter uden problemer vaskes rene. Er der fortsat enkelte steder det endnu sidder fast, gentages processen.

Affald og fællesarealer

Ved fraflytning er det vigtigt at man passer på ikke at skramme opgang, indgangsdøre m.v. da man naturligvis er erstatningsansvarlig herfor.
Ligeledes må kasserede ting ikke henstilles ved ejendommen. Opserveres der affald fra flytning modregnes udgiften til bortskaffelse af affaldet i flytteopgørelsen.

Melde flytning

Der er mange ting, du skal huske, når du flytter. Melde flytning til Folkeregistret, diverse foreninger og forsynings-selskaber.
Du har pligt til at meddele din kommunes folkeregisterkontor, at du flytter. Det betyder, at du er forpligtet til at meddele offentlige myndigheder, hvor du har fået bolig.
Du skal melde din flytning til folke-registerkontoret senest fem dage efter flytningen. Hvis du glemmer det, kan du blive pålagt en bøde.

Husk på at grundig rengøring kan gøre en forskel på din flytteopgørelse.


privat flyt
 

 

Gode informationer
Dynamic-it leverandør af webshop
Ind og udflyt
  • Krobi -
  • Samsøvej 34 -
  • 8382 Hinnerup -
  • Telefon: 70 22 21 55
Krobi baggrund